Slide
Zpět
Volby

Nedostatek bytů v Praze bude pokračovat

Články o nedostupnosti bydlení v Praze se to v médiích v poslední době jen hemží. Jejich autoři se shodují v pojmenování hlavních příčin bytové krize hlavního města, kterými jsou především složité stavební předpisy, dlouhá stavební řízení, chybějící pozemky a infrastruktura. A k tomu jednoduchá matematika, kdy na jedné straně přibývá ročně 13 tisíc nových obyvatel, na straně druhé klesá počet nově dokončených bytů (v loňském roce méně než 5 tisíc). Bohužel také počet nově zahajovaných bytů meziročně klesá. V loňském roce to bylo okolo 2,5 tisíce bytů oproti asi 3,5 tisíc v roce 2017.

Hlavnímu městu přitom podle odborníků aktuálně schází asi 20 tisíc bytů a roční potřeba nových bytů je přinejmenším 6 tisíc. Tuto situaci by nevyřešilo ani často uváděné zrušení zapojení bytů do ubytování typu Airbnb. Přepokládá se, že je v současné době takto provozováno asi 13 tisíc bytů,z toho však asi jen dvě třetiny formou pronájmu celého bytu. Ani to by bytovou krizi nevyřešilo.Vezme-li zároveň v úvahu tlak na růst cen ve stavebnictví (jen v loňském roce se zvýšili mzdové náklady o 10 %), ale i obecný nedostatek kapacit, pak je jasné, že tato situace musela vyústit v dramatický růst cen novostaveb. Tomu odpovídají průměrné realizované ceny bytů okolo 80 tisíc korun za metr čtvereční v loňském roce. Některé průzkumy současných cen za metr čtvereční nového bytu ukazují, že se v Praze blíží hranici 100 tisíc korun.

Jaké jsou vyhlídky? Zatím bohužel nijak přesvědčivé. Cenový růst se sice zpomaluje, ale ceny bytů neklesají. Jen pořizovací cena pozemku se stavebním povolením může zatížit nový byt až 20 tisícikorunami, stavební náklady na jeho pořízení až 35 tisíci korunami. Jen to už dohromady představuje náklad 55 tisíc korun bez DPH na budoucí metr čtvereční plochy bytu. A to bez nákladů řízení stavby, jejího financování, marketingových a obchodních nákladů a … zisku. Kdybychom zmíněné uvažovali v limitu 10 % a vynechali úvahy o zisku, pak by spolu s 15% DPH byla výsledná prodejní cena takového bytu okolo 70 tisíc korun. Deset procent by přitom jen stěží pokrylo všechny uvedené náklady realizace stavby.

Volby do senátu 2019 5. - 6. dubna

Volte Martina Kroha do senátu!

Můj program