Slide
Zpět
Volby

Proč kandiduji do Senátu?

V uplynulých dnech jsem se rozhodl přijmout nabídku kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky v rámci doplňujících voleb v senátním obvodu č. 24. Vedly mne k tomu dva zásadní důvody. Dlouhodobě sleduji českou politickou scénu a prožil jsem několik let jako zastupitel hlavního města Prahy a Městské části Praha 9. Sleduji s napětím tradiční i některé nové subjekty, jejich personální proměny a smělé pokusy vrátit politice lidský rozměr. Zejména v komunální politice je tento vývoj patrný. O to více má smysl propojit úsilí komunální politiky se Senátem, který je v současné době významným garantem demokracie v naší zemi.

Druhým, věcným důvodem je skutečnost, že Senát je složen více z osobností reprezentujících rozmanité obory lidské činnosti. Mezi nimi pohříchu postrádám zástupce, který by hlasitě hájil zájmy těch, kteří bydlí, ale také touhy těch, kteří své domovy teprve hledají a přemýšlí, jak na ně dosáhnout. A že toho není málo. Dva příklady za všechny:

1. správa bytových domů se potýká s prudce narůstajícími pohledávkami za dlužníky, přitom vedle debaty o podmínkách oddlužení chybí i tak banální věc jako je možnost zřízení služby„hlídacího psa“ pro společenství vlastníků, aby tak mohlo napřímo získávat potřebné informace o změnách v osobách vlastníků z katastru nemovitostí;

2. dostupnost bydlení se výrazně zhoršila a nadále zhoršuje, především ve velkých městech.Mnohé důvody jsou na straně státu – složitý stavební zákon, vysoké daňové zatížení, stále komplikovanější technické požadavky na novou výstavbu (napříště to bude např. povinná rekuperace vzduchu jako součást povinně pasivních domů) nebo nemožnost odečtu podílu člena bytového družstva na úrocích ze svého daňového základu (na rozdíl od vlastníků bytů).

Abychom se nemýlili. Považuji za správné, aby existovaly vyrovnané podmínky pro všechny tři základní formy bydlení – vlastnické, nájemní i družstevní. Je jen a jen na každém jednotlivci, aby si zvolil cestu, kterou bude preferovat. Úkolem státu je usnadnit přístup na trh bydlení co největšímu počtu občanů, i nepřímo pomoci těm, kteří na své bydlení nedosáhnou, garantovat stabilitu všech forem bydlení, zjednodušit pravidla a usnadnit správu těm, kteří o bytové domy pečují. A tomu musíme umět naslouchat problémům bydlících, a mnohé věci napravit.

Chci se o to s vaší pomocí pokusit. Hodně času trávím v kočárkárnách, ve školních jídelnách či kulturních sálech na domovních schůzích. Společně jsme řešili spoustu problémů a zdolali řadu překážek. Pojďme teď společně dobýt Senát. Svou kandidaturu chápu jako službu všem, které naše společné problémy nenechávají klidnými. Věřím, že i za rok a půl se toho dá hodně vykonat. Prosím podpořte mne ve dnech 5. a 6. dubna svým hlasem. Slibuji, že budu nadále vyhledávat Vaše podněty a inspiraci při prosazování potřebných změn.

Děkuji za vaši podporu!

Volby do senátu 2019 5. - 6. dubna

Volte Martina Kroha do senátu!

Můj program